นายไพฑูรย์ รื่นสุข
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

 •   ข่าวประกาศ  

 •   จัดซื้อจัดจ้าง   

 • งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 13/06/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560 03/05/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 05/04/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 10/03/60
 • ประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการพัฒนาระบบคัดบรรจุมะม่วงคุณภาพ ครุภัณฑ์ประกอบ ในระบบคัดบรรจุมะม่วงภายในอาคารรวบรวม จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 3 11/07/60
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการพัฒนาระบบการขนส่งและการเก็บรักษามะม่วงคุณภาพ 07/07/60
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการพัฒนาระบบคัดบรรจุมะม่วงคุณภาพ ครุภัณฑ์ประกอบ ในระบบคัดบรรจุมะม่วงภายในอาคารรวบรวม จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 3 04/07/60
 • ประกวดราคาจ้างการปรับปรุงอาคารรวบรวมและคัดบรรจุมะม่วง 16/05/60
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปข้าวปลอดภัยเพื่อการบริโภค กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำหมักชีวภาพตำบลหนองสะเดา 16/05/60
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบคัดบรรจุมะม่วงคุณภาพ ครุภัณฑ์ประกอบ ในระบบคัดบรรจุมะม่วงภายในอาคารรวบรวม จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 11/05/60
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการวางแผน การเพาะปลูกข้้าว จำนวน 4 รายการ 05/05/60
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการพัฒนาระบบการขนส่งและการเก็บรักษามะม่วงคุณภาพ 28/04/60

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

235/1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อีเมล์ : suphanburi@doae.go.th โทรศัพท์.035-555-455

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์