นายไพฑูรย์ รื่นสุข
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

 •   ข่าวประกาศ  

 •   จัดซื้อจัดจ้าง   

 • งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 14/09/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 16/08/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 16/08/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 13/06/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560 03/05/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 05/04/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 10/03/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าสถานที่ การสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/60
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง 15/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/60
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าข้าว 22/08/60
 • ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ 17/08/60

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

235/1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อีเมล์ : suphanburi@doae.go.th โทรศัพท์.035-555-455

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์