นายไพฑูรย์ รื่นสุข
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ •   ข่าวประกาศ  

 •   จัดซื้อจัดจ้าง   

 • งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 10/03/60
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล ในการเพิ่มประสิทธฺภาพการผลิตข้าวปลอดภัย 25/04/60
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล ในการยกระดับการผลิตอ้อยและสร้างมูลค่าจากเศษวัสดุหลังเก็บเกี่่ยว(ใบอ้อย) 12/04/60
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวปลอดภัย 11/04/60
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการยกระดับการแปรรูปข้าวปลอดภัยเพื่อการบริโภค 7/04/60
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการพัฒนาระบบคัดบรรจุมะม่วงคุณภาพครุภัณฑ์ประกอบ ในระบบคัดบรรจุมะม่วงภายในอาคารรวบรวม จำนวน 1 ระบบ 31/03/60
 • จ้างเหมาบริการดูแล รักษาและขับรถยนต์ราชการ 31/03/60
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลในการยกระดับ การผลิตอ้อยและสร้างมูลค่าจากเศษวัสดุหลังจากเก็บเกี่ยว(ใบอ้อย) 30/03/60
 • โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 30/03/60

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

235/1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อีเมล์ : suphanburi@doae.go.th โทรศัพท์.035-555-455

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์