นายไพฑูรย์ รื่นสุข
เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ •   ข่าวประกาศ  

 •   จัดซื้อจัดจ้าง   

 • งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 10/03/60
 • งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 10/03/60
 • แผนการจ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28/09/60
 • แผนการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28/09/60
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 27/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีร้ัวสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/60
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาออกแบบจัดรูปเล่มและจัดพิมพ์เอกสารเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2560 22/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผนที่พร้อมพิกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบจัดรูปเล่มและจัดพิมพ์เอกสารเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้ารั้วสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/60

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

235/1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อีเมล์ : suphanburi@doae.go.th โทรศัพท์.035-555-455

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์