ไรแดงมันสำปะหลัง (13/05/63)
โรคใบไหม้มันสำปะหลัง (13/05/63)
เตือนเฝ้าระวังแมลงหวี่ขาวระบาด (20/04/63)
เตือนการระบาดเพลี้ยไฟ (09/04/63)
เตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (14/02/63)
เตือนการระบาดเตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส (13/02/63)
เตือนการระบาดด้วงหนวดยาวอ้อย (07/02/63)
เตือนการระบาดเพลี้ยจักจั่นมะม่วง (03/02/63)
เตือนการระบาดหนอนกอข้าว (30/01/63)
เตือนเฝ้าระวังโรคพืช "ราดำมะม่วง" (28/01/63)
เตือนการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (21/01/63)
เตือนเฝ้าระวังหนอนหัวดำมะพร้าว (20/01/63)
เตือนการระบาดด้วงดำข้าว (26/12/62)
เตือนการระบาดด้วงแรดมะพร้าว (24/12/62)
เตือนเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง (21/12/62)
เตือนการระบาดหนอนห่อใบข้าว (20/12/62)
เตือนภัยข้าวกระทบหนาว (08/12/62)

อ่านต่อ