วันที่ 26-28 ธันวาคม 2559 นางสาวปาริชาติ กลิ่นพุฒซ้อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช เข้าร่วมการอบรมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืช ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

235/1 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อีเมล์ : suphanburi@doae.go.th โทรศัพท์.035-555-455

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์